Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Арбен Агољи АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Арбенеша Туркеши ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Асип Первизовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Башким Машкули ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Блета Села АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Едлира Лата ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емира Арифовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ермонд Марке ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зеќир Демоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Луми Црои Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фатјон Дема ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фуат Спахиу ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Џемаил Чупи Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Шкелзен Чанка СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Шкелќим Џафа АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Арбен Агољи
АА
Нема пронајдено CV
Арбенеша Туркеши
ДУИ
Нема пронајдено CV
Асип Первизовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Башким Машкули
ДУИ
Нема пронајдено CV
Блета Села
АА
Нема пронајдено CV
Едлира Лата
ДУИ
Нема пронајдено CV
Емира Арифовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ермонд Марке
ДУИ
Нема пронајдено CV
Зеќир Демоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Луми Црои
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Фатјон Дема
ДУИ
Нема пронајдено CV
Фуат Спахиу
ДУИ
Нема пронајдено CV
Џемаил Чупи
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Шкелзен Чанка
СДСМ
Нема пронајдено CV
Шкелќим Џафа
АА
Нема пронајдено CV