Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Ајета Скендер ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ајрис Беќировски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бирџан Селман ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зихни Сејди ДНЕТ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зуди Адем ПДТ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Казафер Емруловски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мухрем Шаќировски ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Нукри Данчевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сефедин Рамадан ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фехми Скендер ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Џанер Сезаир ДНЕТ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ајета Скендер
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Ајрис Беќировски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Бирџан Селман
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Зихни Сејди
ДНЕТ
Нема пронајдено CV
Зуди Адем
ПДТ
Нема пронајдено CV
Казафер Емруловски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Мухрем Шаќировски
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Нукри Данчевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сефедин Рамадан
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Фехми Скендер
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Џанер Сезаир
ДНЕТ
Нема пронајдено CV