Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Борче Кметовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Воислав Киранџиќ СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Русовски ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН РУСОВСКИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Екрем Нуредини ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зекуш Рамадани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Бајовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маја Мисердовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирослав Славковиќ ГРУПА ИЗБИРАЧИ МИРОСЛАВ СЛАВКОВИЌ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сања Белинска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Седула Џавити АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефан Путовски ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТЕФАН ПУТОВСКИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борче Кметовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Воислав Киранџиќ
СДСМ
Нема пронајдено CV
Горан Русовски
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН РУСОВСКИ
Нема пронајдено CV
Екрем Нуредини
ДУИ
Нема пронајдено CV
Зекуш Рамадани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Зоран Бајовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Маја Мисердовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мирослав Славковиќ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ МИРОСЛАВ СЛАВКОВИЌ
Нема пронајдено CV
Сања Белинска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Седула Џавити
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Стефан Путовски
ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТЕФАН ПУТОВСКИ
Нема пронајдено CV