Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Анита Колева ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Боби Горгиев ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Андонов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Орце Митров ЛДП/ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сане Стојанов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Саше Донев ЛДП/ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славе Донев ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Слаџана Ангелова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стојан Ангелов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Филип Јосев ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Франческо Наков Група избирачи Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анита Колева
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Боби Горгиев
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Иван Андонов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Орце Митров
ЛДП/ДОМ
Нема пронајдено CV
Сане Стојанов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Саше Донев
ЛДП/ДОМ
Нема пронајдено CV
Славе Донев
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Слаџана Ангелова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Стојан Ангелов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Филип Јосев
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Франческо Наков
Група избирачи
Нема пронајдено CV