Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Antigona Kallaba ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Bekim Daci ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Beqir Ismail Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Bujamin Memedi ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Fatih Qaili АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Jetmir Asani ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Lejla Emrullai ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Lejlja Jakupi ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Mensur Curi ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Metush Axhami ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Mirlinda Metallari ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Muhamed Krasniqi Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Nafie Selmani Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Nuri Alil Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ramiz Dema ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ridvan Bajrami БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Sara Arif ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Semiha Seljam ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Sermine Purini ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Sevim Hoxha АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Xhelal Hajdar Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Xhevair Zekir ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Zuhdi Enuz АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓоко Велковски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Златко Мицевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Вељовска Кондоввска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Соња Андонова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Antigona Kallaba
ДУИ
Нема пронајдено CV
Bekim Daci
ДУИ
Нема пронајдено CV
Beqir Ismail
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Bujamin Memedi
ДУИ
Нема пронајдено CV
Fatih Qaili
АА
Нема пронајдено CV
Jetmir Asani
ДУИ
Нема пронајдено CV
Lejla Emrullai
ДУИ
Нема пронајдено CV
Lejlja Jakupi
ДУИ
Нема пронајдено CV
Mensur Curi
ДУИ
Нема пронајдено CV
Metush Axhami
ДУИ
Нема пронајдено CV
Mirlinda Metallari
ДУИ
Нема пронајдено CV
Muhamed Krasniqi
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Nafie Selmani
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Nuri Alil
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Ramiz Dema
ДУИ
Нема пронајдено CV
Ridvan Bajrami
БЕСА
Нема пронајдено CV
Sara Arif
ДУИ
Нема пронајдено CV
Semiha Seljam
ДУИ
Нема пронајдено CV
Sermine Purini
ДУИ
Нема пронајдено CV
Sevim Hoxha
АА
Нема пронајдено CV
Xhelal Hajdar
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Xhevair Zekir
ДУИ
Нема пронајдено CV
Zuhdi Enuz
АА
Нема пронајдено CV
Ѓоко Велковски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Златко Мицевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Марија Вељовска Кондоввска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Соња Андонова
СДСМ
Нема пронајдено CV