Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Кочев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Андријана Будимир Филиповски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Петрушева ГРОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бојана Атанасовска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виолета Велковска Глас за Македонија / ВМРО ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Владимир Огненоски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гане Петров ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гордан Симоновски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Николовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дивна Пенчиќ Шанса за Центар Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Едина Муса СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Бошевска НСДП Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Димески Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Лазаров СПМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јанe Димески Шанса за Центар Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јана Белчева Андреевска Шанса за Центар Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Среброва Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Милош Делевиќ ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ненад Матевски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Оливер Тоновски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Петар Атанасовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Слаѓана Пајмакоска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Филип Антовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Кочев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Андријана Будимир Филиповски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Билјана Петрушева
ГРОМ
Нема пронајдено CV
Бојана Атанасовска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Виолета Велковска
Глас за Македонија / ВМРО ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Владимир Огненоски
Левица
Нема пронајдено CV
Гане Петров
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Гордан Симоновски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Дејан Николовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Дивна Пенчиќ
Шанса за Центар
Нема пронајдено CV
Едина Муса
СДСМ
Нема пронајдено CV
Елена Бошевска
НСДП
Нема пронајдено CV
Игор Димески
Левица
Нема пронајдено CV
Игор Лазаров
СПМ
Нема пронајдено CV
Јанe Димески
Шанса за Центар
Нема пронајдено CV
Јана Белчева Андреевска
Шанса за Центар
Нема пронајдено CV
Марија Среброва
Левица
Нема пронајдено CV
Милош Делевиќ
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ненад Матевски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Оливер Тоновски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Петар Атанасовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Слаѓана Пајмакоска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Филип Антовски
СДСМ
Нема пронајдено CV