Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Aљајдин Сали ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Ѓорѓевски ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Весна Ѓорѓевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Димовски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Митровски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Николов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игорче Милановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јасмина Кирковска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љејља Исени ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Бошковиќ СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Божиновски ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Оливера Ливриниќ СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Оливера Николовска ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Самир Исени АА/АЛТЕРНАТИВА Превземи Превземи Напиши порака
Сеад Арслани ДУИ Превземи Превземи Напиши порака
Сељвете Муртези СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Снежана Петреска ВМРО-ДПМНЕ одделенски наставник Превземи Превземи Напиши порака
Стојан Петкуќевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Чедо Николовски СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Aљајдин Сали
ДУИ
Нема пронајдено CV
Александар Ѓорѓевски
ВМРО-ДПМНЕ
Весна Ѓорѓевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дарко Димовски
Левица
Нема пронајдено CV
Дејан Митровски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Игор Николов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Игорче Милановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Јасмина Кирковска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Љејља Исени
ДУИ
Нема пронајдено CV
Мартин Бошковиќ
СДСМ
Нема пронајдено CV
Никола Божиновски
ВМРО-ДПМНЕ
Оливера Ливриниќ
СДСМ
Оливера Николовска
ВМРО-ДПМНЕ
Самир Исени
АА/АЛТЕРНАТИВА
Сељвете Муртези
СДСМ
Снежана Петреска
ВМРО-ДПМНЕ
одделенски наставник
Стојан Петкуќевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Чедо Николовски
СДСМ