Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Абеб Нухии БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Адем (Јетмир) Јашари АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Адем Јашари АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бујамин Рушити БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Ристовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дончо Симјаноски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Злате Китановски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маја Зафироска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирослав Даиловски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Светлана Стаматовска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Синиша Јованоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Абеб Нухии
БЕСА
Нема пронајдено CV
Адем (Јетмир) Јашари
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Адем Јашари
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Бујамин Рушити
БЕСА
Нема пронајдено CV
Дејан Ристовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дончо Симјаноски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Злате Китановски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Маја Зафироска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мирослав Даиловски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Светлана Стаматовска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Синиша Јованоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV