Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Јовчев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Васко Јарков СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Чукарски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Доста Шопова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓургица Бонева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ефка Андонова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Катерина Русуманова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кољо Дедејски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љубица Танева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мито Андонов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Павле Вргов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стојан Велков СТИГА Е Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стојан Ѓоргиев СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тања Костова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Трајче Милков СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Јовчев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Васко Јарков
СДСМ
Нема пронајдено CV
Дејан Чукарски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Доста Шопова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ѓургица Бонева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ефка Андонова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Катерина Русуманова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Кољо Дедејски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Љубица Танева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мито Андонов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Павле Вргов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Стојан Велков
СТИГА Е
Нема пронајдено CV
Стојан Ѓоргиев
СДСМ
Нема пронајдено CV
Тања Костова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Трајче Милков
СДСМ
Нема пронајдено CV