Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Бурим Мемиши ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Вулнет Саљи Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зулкаде Амити АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зулџеват Абдија АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Илир Елези ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Макфирете Абдији ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мемет Ајредини СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мерсије Рамадани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирјет Синани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мухамер Рамани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Накије Хусејни ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Садри Јакупи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Семир Ибрахими БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Суат Идризи Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фикрет Шабани БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Флорида Исмаили БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фоат Беќири АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Хиса Рушити ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Џевит Даути БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бурим Мемиши
ДУИ
Нема пронајдено CV
Вулнет Саљи
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Зулкаде Амити
АА
Нема пронајдено CV
Зулџеват Абдија
АА
Нема пронајдено CV
Илир Елези
ДУИ
Нема пронајдено CV
Макфирете Абдији
ДУИ
Нема пронајдено CV
Мемет Ајредини
СДСМ
Нема пронајдено CV
Мерсије Рамадани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Мирјет Синани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Мухамер Рамани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Накије Хусејни
ДУИ
Нема пронајдено CV
Садри Јакупи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Семир Ибрахими
БЕСА
Нема пронајдено CV
Суат Идризи
Алтернатива
Нема пронајдено CV
Фикрет Шабани
БЕСА
Нема пронајдено CV
Флорида Исмаили
БЕСА
Нема пронајдено CV
Фоат Беќири
АА
Нема пронајдено CV
Хиса Рушити
ДУИ
Нема пронајдено CV
Џевит Даути
БЕСА
Нема пронајдено CV