Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Борис Ванчев Група избирачи Борис Ванчев Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борис Роглев ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Динко Олумчев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Шутарова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Карапеев ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Нешковска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Михаил Тодоров Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Стратров СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Шелдаров СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стоимир Дронов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стојанка Јовановиќ СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борис Ванчев
Група избирачи Борис Ванчев
Нема пронајдено CV
Борис Роглев
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Динко Олумчев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Елена Шутарова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Љупчо Карапеев
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марија Нешковска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Михаил Тодоров
Левица
Нема пронајдено CV
Никола Стратров
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Никола Шелдаров
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Стоимир Дронов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Стојанка Јовановиќ
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV