Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Димовски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Алмир Адемоски НЕЗАВИСНА ГРУПА НА СОВЕТНИЦИ „ПОИНАКУ“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анета Ѓоргиевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бојан Бојкоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борче Корлевски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентин Груевски Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Габриела Илиевска Независна група на советници „Поинаку“ Претседател на совет Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гаврил Трајковски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Велевски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓорѓи Ѓорѓиевски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Кромидаровска Маховска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Тодоровска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Жаклина Наумовска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Жанета Ангелевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Златко Лозановски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Ѓоргиев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Петковски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Чулакоски НЕЗАВИСНА ГРУПА НА СОВЕТНИЦИ „ПОИНАКУ“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јасмина Буневска Талевска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кире Климески СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марица Тодоровска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марко Јосифовски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марта Ѓоргиевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мерита Исмајловска ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Методија Илиевски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирјана Захариевска Ралевска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Михајло Вангелов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ненси Лозанче ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Петар Николовски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Пеце Милевски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашо Никовски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Димовски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Алмир Адемоски
НЕЗАВИСНА ГРУПА НА СОВЕТНИЦИ „ПОИНАКУ“
Нема пронајдено CV
Анета Ѓоргиевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Бојан Бојкоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Борче Корлевски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Валентин Груевски
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV
Габриела Илиевска
Независна група на советници „Поинаку“
Претседател на совет
Нема пронајдено CV
Гаврил Трајковски
Левица
Нема пронајдено CV
Горан Велевски
Левица
Нема пронајдено CV
Ѓорѓи Ѓорѓиевски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Елена Кромидаровска Маховска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Елизабета Тодоровска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Жаклина Наумовска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Жанета Ангелевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Златко Лозановски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Зоран Ѓоргиев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Зоран Петковски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Иван Чулакоски
НЕЗАВИСНА ГРУПА НА СОВЕТНИЦИ „ПОИНАКУ“
Нема пронајдено CV
Јасмина Буневска Талевска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Кире Климески
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Марица Тодоровска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марко Јосифовски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марта Ѓоргиевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Мерита Исмајловска
ДУИ
Нема пронајдено CV
Методија Илиевски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Мирјана Захариевска Ралевска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Михајло Вангелов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Ненси Лозанче
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Петар Николовски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Пеце Милевски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Сашо Никовски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV