Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Мишовски ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Ангела Здравковска ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Викторија Спенџарска Стеен ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Виолета Марковска Димовска ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Владо Методиев СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Герасим Гриовски СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Глигорчо Крстовски СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Гоце Ружински СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Дејан Механџиски ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Емилија Корчовска СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Марија Буровска СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Наташа Ваканска ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Петар Ружински ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Славица Фурнациска СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Стево Сучуковиќ СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Александар Мишовски
ВМРО-ДПМНЕ
Ангела Здравковска
ВМРО-ДПМНЕ
Викторија Спенџарска Стеен
ВМРО-ДПМНЕ
Виолета Марковска Димовска
ВМРО-ДПМНЕ
Герасим Гриовски
СДСМ
Глигорчо Крстовски
СДСМ
Дејан Механџиски
ВМРО-ДПМНЕ
Емилија Корчовска
СДСМ
Марија Буровска
СДСМ
Наташа Ваканска
ВМРО-ДПМНЕ
Петар Ружински
ВМРО-ДПМНЕ
Славица Фурнациска
СДСМ
Стево Сучуковиќ
СДСМ