Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Трајановски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Петковска-Николовска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Антонио Петковски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Благица Сековска Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бошко Петковски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валерија Анастасова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Вангелина Мојаноска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Васе Канзуров ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Костовски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даниел Самарџиски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Масларковски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Митески ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Претседател на совет Превземи Превземи Напиши порака
Елена Мургоска-Митреска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кирил Митановски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лидија Стаменкова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Ацковски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Недески СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Тодоровска Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маријана Столевска-Тасиќ ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Милка Тримчевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Милутин Ристески СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Оливер Миланов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Станислав Николовски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефан Синадиновски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сузана Делева СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сузана Павловска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Томче Ѓуровски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Трајановски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Александра Петковска-Николовска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Антонио Петковски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Благица Сековска
Левица
Нема пронајдено CV
Бошко Петковски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Валерија Анастасова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Вангелина Мојаноска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Васе Канзуров
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Горан Костовски
Левица
Нема пронајдено CV
Даниел Самарџиски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Дарко Масларковски
Левица
Нема пронајдено CV
Дејан Митески
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Претседател на совет
Елена Мургоска-Митреска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Кирил Митановски
Левица
Нема пронајдено CV
Лидија Стаменкова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Љупчо Ацковски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Љупчо Недески
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Марија Тодоровска
Левица
Нема пронајдено CV
Маријана Столевска-Тасиќ
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Милка Тримчевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Милутин Ристески
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Оливер Миланов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Станислав Николовски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Стефан Синадиновски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Сузана Делева
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Сузана Павловска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Томче Ѓуровски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV